Mediation

Relatie Mediation

Wanneer jullie relatie in een sleur zit en je eigenlijk niet weet of je nog wel verder wilt met elkaar kan relatiemediation een goede stap zijn. Tijdens relatiemediation krijgen jullie beide de kans om te vertellen wat je dwars zit en wat er nodig is om dit te veranderen.

Relatie-mediation is een vorm van mediation waar je voor kunt kiezen wanneer je 1 of meerdere van de volgende vragen herkent:

 • Zijn er emotionele botsingen binnen jullie relatie en loopt de communicatie moeizaam?
 • Heb jij en/of je partner twijfels of  jullie bij elkaar willen blijven?
 • Voel jij je eenzaam in je relatie?
 • Worden gemaakte afspraken keer op keer niet nagekomen?
 • Heeft je vertrouwen een deuk opgelopen doordat je partner is vreemdgegaan?

Mensen met relatieproblemen zijn vaak bezig met de tekortkomingen van de ander. Dit kan een vertekend en negatief beeld geven. Op enig moment kan het lastig worden om nog  positieve dingen van elkaar te zien. Conflicten gaan een eigen leven leiden waardoor niet meer duidelijk is waar het nu echt over gaat.

Met elkaar praten kun je leren

Als mediator begeleid en ondersteun ik jullie om te ontdekken wat jullie nog samen verbindt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jullie moeite hebben om het gesprek met elkaar aan te gaan of dat gesprekken voortdurend escaleren. Het zou ook kunnen  dat je als ouders een verschillende invulling geeft aan het  ouderschap. Communicatie (en vooral het gebrek hieraan) is meestal het sleutelwoord.

Als neutraal en onafhankelijk buitenstaander kan ik je in een veilige omgeving helpen om opnieuw vertrouwen in elkaar en in jezelf te ontwikkelen, zodat de gesprekken tussen jullie weer constructief gaan verlopen. Je kunt leren hoe je anders op elkaar kunt reageren en zodoende negatieve spiralen doorbreken.

Scheidingsmediation

Scheiden betekent vooral nieuwe spelregels afspreken met elkaar. En dat kun je maar beter goed doen. Een slecht geregelde scheiding kan nog jaren negatief doorwerken.

Als mediator help ik jullie dit zo goed en gezamenlijk mogelijk te doen zodat je vervolgens weer een nieuw leven op kunt bouwen.

 • Een leven met nieuwe afspraken, waarover je het met elkaar eens bent.
 • Afspraken over de omgang met de kinderen, de verdeling van het geld, het huis, eventuele alimentatie, en opgebouwde pensioenen.

Voor de omgang met de kinderen is het verplicht om te komen tot een Ouderschapsplan

Door een echtscheiding verandert er veel in het dagelijkse gezinsleven van ouders en kinderen en zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan zaken als:

 • Bij wie zullen de kinderen gaan wonen?
 • Hoe gaat een omgangsregeling eruit zien?
 • Wat gaat er geregeld worden over de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen?
 • Hoeveel kinderalimentatie gaat er betaald worden?
 • Hoe gaan de ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de kinderen?

Al deze afspraken worden vastgelegd in een document, het zogenaamde ouderschapsplan dat onderdeel wordt van het echtscheidingsconvenant.

Samen spreken we ook een evaluatiedatum af om te kijken of alle afspraken werken zoals ze door jullie bedoeld waren.

Omgangsmediation

We stellen gezamenlijk vast waarvoor we bij elkaar zitten en welke doelen deze mediation kent.
We kijken daarbij vooral naar doelen die voor de kinderen van belang zijn.

Afspraken maken die voor beiden acceptabel zijn

We blikken terug op de afspraken die in een convenant en ouderschapsplan zijn vastgelegd. We onderzoeken of al deze afspraken nog werken en nog steeds acceptabel en doelgericht zijn. Waar nodig maken we met elkaar nieuwe afspraken of passen we geldende regels en afspraken aan.

Negatieve patronen uitbannen

Jullie blijven ‘in control’. We borgen dat er geen negatieve patronen uit jullie voorbije huwelijk een rol gaan spelen en je daardoor (weer)  boosheid of onbegrip ervaart in het afspraken maken met je ex partner.

Tot slot controleren we of we werkbare afspraken gemaakt hebben die in het belang van jullie kinderen zijn en waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. We spreken vervolgens af wat we doen als deze afspraken niet blijken te werken en wat we doen als de ander zich er niet aan houdt of aan houden kan. We leggen de afspraken duidelijk vast. We spreken ook een evaluatie datum af.