Stiefplancoach

De stiefplancoach begeleidt en ondersteunt samengestelde gezinnen

Het met elkaar vormen van een nieuw gezin is niet iets wat je zo maar even doet, hoe gelukkig je ook bent met je nieuwe liefde. Het komen tot een samengesteld gezin vraagt veel inzet, doorzettingsvermogen en vertrouwen in elkaar,

De 4 fases die je doorloopt

]Hoe goed of minder goed het ook gaat in je nieuwe gezin, je doorloopt altijd de 4 onderstaande fasen in je eigen tempo

Fase 1: de droomperiode

De  nieuwe partners zijn verliefd en denken alles aan te kunnen. De grote roze wolk! Ze gaan er van uit dat als zij hun best maar doen, alles goed komt. Er is veel positieve energie.

Fase 2: de periode van wakker liggen

De nieuwe partners dachten vooraf bedacht te hebben welke problemen ze tegen zouden kunnen komen in hun nieuwe gezin, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Er ontstaan spanningen. De stiefouder krijgt irritaties en negatieve gevoelens richting de stiefkinderen, maar weet niet goed of hij/zij hierover kan praten met de partner.

Fase 3: de periode van de nachtmerries

Negatieve gevoelens jegens de stiefkinderen komen de stiefouder steeds hoger te zitten en het is onmogelijk om de teleurstelling langer te verbergen. Er is frustratie en teleurstelling omdat er zoveel verwachtingen waren die niet uitkomen. Er is minder tolerantie voor het stiefkind dan voor de eigen kinderen. Spanningen en conflicten lopen op.

Ik help je als stiefplancoach in deze lastige fase

Meestal geeft de stiefouder aan zo niet langer verder te kunnen gaan. In deze fase gaat men met elkaar praten, wendt zich eventueel tot de hulpverlening of wordt in het uiterste geval de relatie beëindigd.

Fase 4: de periode van droom en werkelijkheid

De nachtmerries zijn overleefd en er is een redelijke harmonie ontstaan. Een periode van geven en nemen is begonnen en daarmee de integratie van het samengestelde gezin. Maar het blijft een illusie dat het samengestelde gezin net zo hecht zal worden als een kerngezin. Op bepaalde, vooral emotionele, momenten is het toch weer duidelijk dat er sprake is van verschillende partijen.

Hulp nodig?

Dat is afhankelijk van de fase die jij op dit moment herkent. Herken je fase 1? Laat je dan vrijblijvend informeren  zodat de liefde die je voelt blijvend is, omdat het werkt in jullie nieuw samengestelde gezin!

Herken je vooral fase 2 of 3 dan is het van groot belang voor de toekomst van jouw relatie en jullie gezin om hulp in te schakelen. Zit je echt in fase 3, dan is de kans zeer klein dat jullie dit alleen kunnen oplossen. Vraag om hulp want hoe langer je wacht, hoe langer je nodig hebt om alles wat opgebouwd of afgebroken is te herstellen, perspectief te zien en te komen tot oplossingen.

Fase 4: Jullie zijn door de periode van het stichten van het samengestelde gezin heen. Nu is het genieten én soms nog wat ingewikkeld. Dat hoort erbij.